Tjänster

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten0708-735584


Dykeri & Sjöarbeten  * Sjöledning och Sjökabelarbeten

  * Svetsning och skärning

  * Besiktning och Inspektionsdykning

  * Formsättning och uv-gjutning

  * Arbeten i krävande miljöer Tunnel och rördykning

  * Sprängning borrning och förankring

  * Spolning och Muddring

  * Bottenundersökning

  * Renovering och nybyggnation av bryggor

  * Sjötransporter

Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten


Tel 0708-735584


Box 429

751 06 Uppsala