Projekt

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten0708-735584


PROJEKT

2018-02

Pålkapning samt vajersågning av betongfundament på Vindbron Uppsala

Arbetet utförs åt Wiik Bro&Betong.

2017-11

Frihamnen Kaj 3

Errosionsskyd

Vi gjuter en Betongplatta

på 270x10 meter på botten

Jobbet är åt Peab marin

klart 2018-04

2017-12

Lindbacken Uppsala

Inspektion av Dagvattenledning samt Dagvattendamm.

Arbetet utfördes åt Sveab

2017-12

Inspektion av Vattenintag Uppsala

utfördes åt Uppsala Vatten

2017-10

Vi assisterade Uppsala Vatten att byta ut två st sjöledningar från landfästet och ca 30meter ut i vattnet.


2017-11

Eskilstuna Simhall

Vi monterade byggställning på botten för en tillfällig läktare som skulle byggas.

Arbetet utfördes åt        Sit Down

2017-10

Aspa Bruk

Vi skar av det befintliga vattenintaget och monterade en pump för att förbättra intagets kapacitet

2017-11

Båtklubb Uppsala

Rivning av bryggdäck

och utbyte av dåliga pålar, samt ny bärlina

2017-09

Unnaryd i Sjön Unnen

Tillägsviktning av sjöledning samt nedspolning av ledningen vid landfäste

Sjöledningsarbete

Siljan

Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten


Tel 0708-735584


Box 429

751 06 Uppsala