Hem

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten0708-735584


Pågånde och kommande Projekt


* Bryggjobb Uppsala* omspolning av sjökabel från ruttna kabeltrummor till ny trummor.Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten


Tel 0708-735584


Box 429

751 06 Uppsala