Tjänster

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten

 

 

0708-735584

Libro Ringväg 45

752 28 Uppsala

 

Dykeri & Sjöarbeten

 

 

* Sjöledning och Sjökabelarbeten

* Svetsning och skärning

* Besiktning och Inspektionsdykning

* Formsättning och uv-gjutning

* Arbeten i krävande miljöer Tunnel och rördykning

* Sprängning borrning och förankring

* Spolning och Muddring

* Bottenundersökning

* Renovering och nybyggnation av bryggor

* Sjötransporter

Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten

 

Tel 0708-735584

 

Box 429

751 06 Uppsala

 

Besöksadress

Libro Ringväg 45

752 28 Uppsala