Dyk&Sjöentreprenad AB

 

Vi bygger om hemsidan kommer vara klar slutet på september 2017

Pålning av brygga

Sjökabel

Tunneldykning

Kranponton

Sjöledning

Sänkbrunn

Kontakt

Dyk&Sjöentreprenad AB Joakim Lindberg

Box 429 tel 0708-735584

751 06 Uppsala mail: info@dykentreprenad.se