Hem

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten0708-735584

Libro Ringväg 45

752 28 Uppsala

Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten


Tel 0708-735584


Box 429

751 06 Uppsala


Besöksadress

Libro Ringväg 45

752 28 Uppsala


Pågånde Projekt

* Ny kran nytt elverk        och hydraulverk till kranpontonen


* Avetablering Göteborg


* Bryggarbeten    Skarholmen Uppsala


* Bryggarbeten Vreta Uppsala

Rivning samt pålning av 50 meter brygga


* Etablering 2 Dyklag på industriarbeten April-Maj