Hem

Dyk&Sjöentreprenad ab

Dykerioch vattenarbeten0708-735584


Pågånde och kommande Projekt


*Sjökabelförläggning Järnafjärden

Pågående


* Styrd borrning från Ponton Uppsala

November -19


*Muddring Uppsala

November -19

* Spolning av Utloppsledning Uppsala December-19


* Bryggarbeten Uppsala December-19


* Bärgning båt Uppsala

November-19


* Pålning Uppsala

November -19


* Sjökabelförläggning Göteborg Januari 2020Dyk&Sjöentreprenad AB

Dykeri och vattenarbeten


Tel 0708-735584


Box 429

751 06 Uppsala